Users online - 3 / 12
Zdjęcia Panoramy 360° Panoramy 360° z latawca 360° Wbrew Schematom
Wróć

Tutorials - PTGui

Panoramy 360° - jak to się robi...

Uważam, że PTGui jest jedynym programem, który we właściwy sposób, dając pełną kontrolę nad tworzeniem panoramy, potrafi złożyć panoramę. Tutorial został oparty na wcześniej dostępnych zdjęciach, które znajdują się pod następującym linkiem: ogrod.zip
Swój tutorial o PTGui podzieliłem na 16 punktów. Chyba właśnie układ step-by-step będzie w tym przypadku najlepszy. Miłej zabawy!

PS
pano12.dll w oficjalnej wersjii Panorama Tools nie obsługuje obiektywów powyżej 160°. Należy ściągnąć pano12.dll z łatką, tutaj jest link, skąd można go ściągnąć: http://www.photocreations.ca/panotools/.

Dysponujemy następującymi zdjęciami

Jak widać seria 6 w pionie oraz nadir i zenith (dół, góra). Wyższe rozdzielczości dostępne w zipie w linku powyżej


1. otwarcie programu

No tak, otwieramy program i pokazuje nam się okienko.


Dla leniwych: można użyć automatów klikając "Select source images..." i podążając za wskazówkami programu. Ja jednak skupię się na ręcznym wykonaniu panoramy. Po naciśnięciu "Advanced>>" pokazują się zakładki. Należy przejść do zakładki "Source Images".


2. import zdjęć pionowych

A oto i druga zakładka "Source Images".


Po naciśnięciu przycisku "Add" w lewym dolnym rogu otwiera się okno importu i należy wybrać wszystkie zdjęcia należące do serii panoramy za wyłączeniem zdjęć góry (zenith) i dołu (nadir).


3. ustawienie obiektywu

W naszym przypadku mamy do czynienia z sigmą 8mm. Należy zastosować poniższe ustawienie:


4. ustawienie panoramy

Panorama 360° x 180°:


5. crop - po polsku nazwałbym to ocięciem

Należy na którymkolwiek zdjęciu określić wielkość koła a następnie kliknąć "Apply to all images", wówczas to samo koło zostanie przypasowane do wszystkich zdjęć:


6. image parameters

W następnej zakładce pokażą nam się zdjęcia, wszystkie ułożone tak samo jedno pod drugim. Klikając na którekolwiek zdjęcie w kolumnie "Warped" otworzy nam się Panorama Editor


7. Panorama Edytor - wstępne ułożenie zdjęć

Pierwsze zetknięcie z Panorama Editor. Wszystkie zdjęcia ułożone są na warstwach jedno pod drugim. Naciskając numerki 0-6 w lewym górnym rogu aktywujemy wybraną warstwę. Należy wstępnie ułożyć na tzw oko poszczególne zdjęcia. Gdy to zrobicie można przejść do kolejnej zakładki.


8. control points

PTGui wykorzystuje Panorama tools. Aby można było optymalizować (zgrać zdjęcia poprawnie), należy wskazać programowi jak ma to zrobić. Punkty kontrolne do tego celu właśnie służą. Należy dodać punkty kontrone normalne (1) i pionowe (2). Normalne punkty dodaje się na parach zdjęć 0-1, 1-2, 2-3, 3-4 itd, a punkty pionowe na parach 0-1, 1-2, 2-3, 3-4 itd lub 0-0, 1-1, 2-2, 3-3 itd. Punkty horyzontalne dodaje się tylko do naturalnego horyzontu.

1
2


9. optymalizacja - analiza

Program analizuje dane punktów kontrolnych i wygina zdjęcia i ustawia je tak, by odległości między punktami kontrolnymi były jak najmniejsze.Należy optymalizować poszczególne parametry pojedynczo klikając przycisk "Run Optimizer" a następnie dodając poszczególną opcję FOV, a, b, c.
Teoretycznie nie należy optymalizować shift ani shear. Optymalizacja tych parametrów może wpłynąć na zaburzenie liniowości panoramy. Jakkolwiek nie należy świadomie można się nimi również posłużyć. Jeżeli jednak zdjęcia wykonane zostały poprawnie nie ma potrzeby używania tych parametrów.


10. sprawdzenie efektów optymalizacji

Panorama Editor jest niezastąpiony, po ponownym otworzeniu, zdjęcia na naszych oczach będą się zmieniały, układały. Używając przycisków w lewym dolnym rogu można obejrzeć prznikanie zdjęć na różne sposoby oraz używając krzyżyka wyznaczyć panoramie odmienny środek.


11. dodanie nadir i zenith

Gdy zdjęcia są już ułożone należy zaimportować nadir i zenith naciskając przycisk "Add" i wybierając odpowiednie zdjęcia do importu.


12. ustalenie cropu nowych zdjęć

Zdjęcia nadir i zenith zostały wykonane tym samym aparatem i obiektywem. Są więc liniowo takie same. Mając aktywne którekolwiek ze zdjęć 0-6 (1) należy nacisnąć przycisk "Apply to all images". Wówczas crop zostanie przypożądkowany również i do nowych zdjęć (2).

1
2


13. ręczne ułożenie nadir i zenith

Znowu należy przejść do Panorama Editor i umieścić nowe zdjęcia na właściwych pozycjach. (1) zenith, (2) nadir.

1
2


14. punkty kontrolne nadir i zenith

Należy dodać kilka punktów kontrolnych do nadir i zenith aby ułożyły się one nieco dokładniej. Te punkty dodajemy na parach 0-zenith (7), 1-zenith (7)...
6-zenith (7). To samo należy wykonać ze zdjęciem podłogi - nadir, tyle, że punkty należy dodać na parach 0-nadir (6), 1-nadir (6)... 6-nadir (6).


15. optymalizacja nadir i zenith

Optymalizacji należy dokonać w nieco inny sposób. Zdjęcia 0-6 są już odpowiednio ułożone i nie należy tego zmieniać. Poniższy zrzut pokazuje jak optymalizować nadir i zenith bez wpływu na zdjęcia 0-6.


16. wygenerowanie panoramy

Chesz zrobić byle jak lub prawie dobrze - użyj ustawień automatycznych generująs spłaszczony tif lub jpg. Chcesz zrobić dobrze wygeneruj psd i resztę pracy zrób ręcznie w photoshop, photo-paint lub gimp.


No i to by było na tyle - proste. Tutaj jest wykonany przeze mnie plik PTGui, który możecie ściągnąć i obejrzeć.

 


Amm
www.amm.net.pl
Serwis jest na szybkim serwerze AMM